Snoop, Iechternach/Echternach

An der rue Krunn zu Iechternach gëtt zënter de Moien nom Snoopy gesicht. Et handelt et sech ëm eng fäertereg, beige mat wäisser Kaz vun ongeféier engem Joer. Update: de Snoopy ass nees doheem!

Ce matin Snoopy, un chat peureux, beige et blanc, âgé d'environ un an, s'est perdu à la rue Krunn à Echternach. Mise à jour: Snoopy est revenu!