Rex, Biissen/Bissen

De Moien ass zu Biissen an der rue des Forges, de Rex, e brong-schwaarze Schéiferhond, fortgelaf. Den zoutraulechen Hond ass kastréiert a gechippt. Informatioune si fir den 621 468 655

Rex, un Berger allemand, s'est enfui, ce matin à Bissen. Le chien est castré et a une puce électronique.Téléphone: 621 468 655