Agenda
Agenda

Fliten à volonté

Lenningen - Restaurant Wäistuff Leuck

Emmer donneschdegs vun 18:00 bis 21:00 AuerMir offréiren Iech bei Är Fliten gären e Pättchen Auxerrois vum Leesebierg!Präis: 22? pPW.e.g. nemmen op Reservation (Dir könnt donneschdegs awer selbstverständlech och à la carte iessen)

Où?

6 rue de Canach
Lenningen
Letzebuerg


Audience: Pour tous publics